ทำไม? ผู้ป่วยเบาหวานถึงต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 14:09:57 น.
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--โรงพยาบาลรามคำแหง

การที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องมาพบแพทย์สม่ำเสมอนั้น ก็เพราะว่าอาหารที่เราทานไปแต่ละวันไม่เท่ากันและปริมาณน้ำตาลที่ทานเข้าไปก็ไม่เท่ากัน จึงต้องมาพบแพทย์ปรับขนาดยาเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติให้มากที่สุด ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนานๆ

โดยแพทย์จะใช้โปรแกรมการตรวจเบาหวาน ที่มีไว้สำหรับตรวจดูคุณภาพการควบคุมเบาหวานที่ผ่านมา ว่าผู้ป่วยควบคุมเบาหวานได้ดีมากน้อยเพียงใด? น้ำตาลในเลือดเป็นอย่างไร? มีโรคแทรกซ้อนอื่นที่ร่วมด้วยหรือไม่? อย่างเช่น ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ตลอดจนโรคแทรกซ้อนเรื้อรังที่อาจเกิดจากการเป็นเบาหวานนานๆ ที่ไม่ได้รับการควบคุม ซึ่งจะมีผลกับอวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต หัวใจ สมอง รวมถึงเส้นเลือดที่ปลายมือ ปลายเท้า ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาทำให้เกิดแผลเรื้อรังได้

การตรวจฮีโมโกลบิน เอวันชี (Hb A1C) เป็นการตรวจเพื่อดูระดับน้ำตาลจับอยู่กับเม็ดเลือดแดง เป็นการตรวจว่าที่ผ่านมาย้อนหลังไป 3 เดือน ระดับน้ำตาลในเลือดทั่วไปปกติดีหรือไม่ ทำให้ทราบถึงระดับน้ำตาลในเลือดแต่ละระดับที่จะส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดูแลตัวเองของผู้ป่วยนั่นเองครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง