มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสา 'น้องพี่เกษตรสัมพันธ์’

ข่าวทั่วไป 22 เมษายน พ.ศ. 2562 16:16 น. —ThaiPR.net

มรภ.สงขลา เดินหน้าโครงการน้องพี่เกษตรสัมพันธ์ เรียนรู้วิถีชุมชน ครั้งที่ 5 นำนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน หวังสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสา 'น้องพี่เกษตรสัมพันธ์’

ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จัดโครงการน้องพี่เกษตรสัมพันธ์ เรียนรู้วิถีชุมชน ครั้งที่ 5 : ออกค่ายอาสาพัฒนา สาขาเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านยางขาคีม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากทางคณะฯ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อน้องช่วงปิดเทอม ได้แก่ ทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีริมทางเขตพื้นที่ห้ามจอดภายในโรงเรียน ทาสีรั้วบริเวณอาคารของน้องนักเรียนชั้นอนุบาล เด็กเล็ก ทาสีเครื่องเล่นของนักเรียนและกวาดตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้บริเวณอาคาร โดยมี นายโชต รัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางขาคีม และคณะครูในโรงเรียน ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสา 'น้องพี่เกษตรสัมพันธ์’

ดร.ศุภัครชา กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สร้างเสริมความสามัคคี และตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดี นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ