EXIM BANK ออกพันธบัตรระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน ตอบสนองแนวคิดการธนาคารเพื่อความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม

ข่าวหุ้น-การเงิน 23 เมษายน พ.ศ. 2562 13:15 น. —ThaiPR.net

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานทดแทน (Renewable Energy Bond) เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK และแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ตามมาตรฐานสากล

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า จากปัญหาภาวะโลกร้อนและมลภาวะที่เกิดขึ้นในไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก การพัฒนาพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเริ่มทวีความสำคัญขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน มีบริษัทไทยจำนวนมากรุกขยายการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า EXIM BANK จึงได้พัฒนาพันธบัตรเพื่อโครงการพลังงานทดแทนขึ้น มีอายุ 3 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวสกุลดอลลาร์สหรัฐ LIBOR 3 เดือน โดยมีบริษัท ไดวา แคปปิตอล มาร์เก็ตส์ สิงคโปร์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งพลังงานจากน้ำ ทั้งนี้ ปัจจุบัน EXIM BANK ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำหลายโครงการที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 20.1 ถึง 1,285 เมกะวัตต์

"EXIM BANK เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งแรกที่เสนอขายพันธบัตรเพื่อโครงการพลังงานทดแทน ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และยกระดับสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน EXIM BANK ขอขอบคุณนักลงทุนที่ตอบรับการพัฒนารูปแบบใหม่ของการระดมทุนเพื่อโครงการพลังงานทดแทนในครั้งนี้ ด้วยความเล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก" นายพิศิษฐ์กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ