บุญรอดบริวเวอรี่ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ออล ไทยแลนด์ ทัวร์ รายการที่ 5 ของปี “สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2019”

ข่าวกีฬา ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 13:47:39 น.
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--บุญรอดบริวเวอรี่

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความยินดีเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมทำข่าวแข่งขันกอล์ฟอาชีพ สิงห์ ออล ไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ รายการ "สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2019" ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ออล ไทยแลนด์ ทัวร์ รายการที่ 5 ของปี "สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2019" แข่งขันระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 มีนักกอล์ฟชื่อดังของไทยมากมาย ร่วมการแข่งขัน อาทิ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์, ชัพชัย นิราช, ธรรมนูญ ศรีโรจน์, ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต, อุดร ดวงเดชา, เชาวลิต ผลาผล, ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล และนำโชค ตันติโภคากุล

หมายเหตุ* แจ้งภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
: ธนารักษ์ ทองสะอาด (ปอย) ผู้จัดการแผนกข่าวสารองค์กร โทร.087-9797-568
: จิตรวดี ประกอบนา (เกมส์) ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ โทร.092-554-3736
กำหนดการเดินทางร่วมทำข่าว
กอล์ฟอาชีพ "สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2019"
วันเสาร์อาทิตย์ที่ 27-28 เมษายน 2562
ที่สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. พบกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา 11.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน นกแอร์ DD8308
เวลา 12.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
เวลา 13.00 น. ถึงสนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
หมายเหตุ
เวลา 07.00 น. เริ่มการแข่งขันกลุ่มแรกออกทางด้านหลุม 1
เวลา 11.00 น. เริ่มแข่งขัน ก๊วนสุดท้าย (ก๊วนผู้นำ)
เวลา 15.30 น. จบการแข่งขัน
วันเอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (รอบสุดท้าย)
เวลา 07.30 น. เริ่มการแข่งขันกลุ่มแรกออกทางด้านหลุม 1
เวลา 11.00 น. เริ่มแข่งขัน ก๊วนสุดท้าย (ก๊วนผู้นำ)
เวลา 15.30 น. จบการแข่งขัน
เวลา 16.00 น. เริ่มพิธีมอบรางวัล บริเวณที่ออฟหลุม 10
เวลา 16.30 น. เสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัล
เวลา 18.30 น. ออกเดินทางจากสนามกอล์ฟ
เวลา 19.30 น. ถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
เวลา 20.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน นกแอร์ DD8325
เวลา 21.45 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง