ภาพข่าว: สจล. มอบหน้ากากรับวิกฤติฝุ่นเหนือ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 14:46:17 น.
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (ที่ 4 จากซ้าย) พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 (ที่ 5 จากซ้าย) และศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบกำลังใจ อุปกรณ์ป้องกันภัย และทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ "รวมน้ำใจ ต้านภัยฝุ่น" เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา พร้อมสาธิตการทำ "เครื่องกรองอากาศ D.I.Y." สำหรับมอบให้สถานศึกษาและชุมชน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

คำบรรยายภาพจากซ้าย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
4. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
5. พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3
6. ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง