ภาพข่าว: สหกิจศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 15:40:47 น.
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 23 เม.ย.62 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายเข้าร่วมมากมาย ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร