“อริชัย รักธรรม” ประธานกรรมการตรวจสอบ ACC ขอทำหน้าที่ปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการกระทำผิดปกติของบริษัทอย่างสุดฝีมือ

ข่าวหุ้น-การเงิน 23 เมษายน พ.ศ. 2562 15:48 น. —ThaiPR.net

“อริชัย รักธรรม” ประธานกรรมการตรวจสอบ ACC ขอทำหน้าที่ปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการกระทำผิดปกติของบริษัทอย่างสุดฝีมือ

"อริชัย รักธรรม" ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น (ACC) พร้อมทำหน้าที่อย่างสุดฝีมือ หลังผู้ถือหุ้นร้องเรียนให้ตรวจสอบการกระทำผิดปกติของบริษัท เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นายอริชัย รักธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายชาญชัย เจียรจิตเลิศ ผู้ถือหุ้น ACC ได้ส่งจดหมายร้องเรียนมายังบริษัทฯ เกี่ยวกับกรณีที่ 1.การบันทึกข้อตกลงและสัญญาต่างๆ ของที่ดินบริเวณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกล่าวโทษ นายชาญศิริ ซื่อตรง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2.การกระทำอื่นๆ อันอาจเป็นการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 3.การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการท่านใหม่ แทนนายยุทธนา แต่ปางทอง อดีตกรรมการผู้จัดการของบริษัท ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเอกวัชร เศวตรัตน์ เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการท่านใหม่แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตนขอทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำผิดปกติของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องเรียนเข้ามาอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและดำรงไว้ซึ่งความถูกตรง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ขอให้ผู้ถือหุ้น เชื่อใจและไว้วางใจการทำงานของผม ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนาน มีความเชี่ยวชาญ

ส่วนผู้ถือหุ้น ACC ควรได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2562 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2562 และออกเสียงอย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

"ผมในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบก็ไม่ได้นิ่งดูดายต่อเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้ร้องเรียนเข้ามา เรามีการทำงานและเข้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ซึ่งอยากขอทางบริษัทฯ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนในส่วนของข้อมูลต่างๆ เพื่อการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและผมหวังว่าวันที่ 30 เมษายนนี้ ผู้ถือหุ้นของ ACC จะเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง " นายอริชัย กล่าวในที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ