ภาพข่าว: จ.สระบุรี ผนึกกำลัง ซีพี-เมจิ สร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 11:52:07 น.
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--ซีพีเอฟ

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกฝายมีชีวิตต้นแบบ โครงการ"รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี องค์ราชัน" พร้อมด้วย พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด นำพนักงานจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาว จ.สระบุรี สร้างฝายมีชีวิตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ป้องกันอุทกภัย ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ณ ลำห้วยผีหลอก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง