คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สอนวิชาชีพด้านอาหาร แก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ

ข่าวทั่วไป 24 เมษายน พ.ศ. 2562 13:40 น. —ThaiPR.net

คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สอนวิชาชีพด้านอาหาร แก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการประกอบอาหารเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงกลาง ในหลักสูตรอาหารว่าง (เบเกอรี่) และอาหารนานาชาติ

เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารไทย พัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตัวเอง สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพได้ภายหลังการพ้นโทษ

คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สอนวิชาชีพด้านอาหาร แก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ

โดยหลักสูตรอาหารว่าง ผศ.เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ เป็นวิทยากรฝึกอบรม และอาหารนานาชาติ ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย และ อาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร เป็นวิทยากรฝึกอบรม อีกทั้งยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ