สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ รับการตรวจติดตามสถานที่ฝึกอบรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

ข่าวทั่วไป 24 เมษายน พ.ศ. 2562 14:11 น. —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ รับการตรวจติดตามสถานที่ฝึกอบรมผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานบริการสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก เข้าดำเนินการตรวจติดตามสถานที่ฝึกอบรมที่ได้ผ่านการอนุมัติและรับรองหลักสูตร จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ