HR DAY @NRRU #17 นัดพบแหล่งงาน เปิดโลกแนะแนวอาชีพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 14:42:38 น.
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

HR DAY@NRRU ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ HR เสริมทักษะประสบการณ์ยุคดิจิทัล สู่นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2020 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานยุคดิจิทัล โดย ตัวแทน

จากกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมการแนะแนวอาชีพอิสระและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพในยุคดิจิทัล และกิจกรรมลงทะเบียนสมัครงาน โดยมีผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ มาจัดบูธให้บริการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 22 ชั้น 6 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2262 หรือ งานทุนและแนะแนว อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3426

ข่าวที่เกี่ยวข้อง