องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 15:53:56 น.
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel โดยมีนางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กล่าวเปิดการอบรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำฐานข้อมูลและการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายพัชร์ กัลยาณมิตร สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง