โนเบิลประกาศแต่งตั้งประธานกิตติคุณและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มุ่งมั่นขยายตลาดต่างประเทศ พัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่อยู่อาศัยระดับพรีเมี่ยมครบวงจร

ข่าวอสังหา 25 เมษายน พ.ศ. 2562 17:53 น. —ThaiPR.net

โนเบิลประกาศแต่งตั้งประธานกิตติคุณและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มุ่งมั่นขยายตลาดต่างประเทศ พัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่อยู่อาศัยระดับพรีเมี่ยมครบวงจร

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (Noble Development Plc: NOBLE) ได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นั้น ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหาร ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายกิตติ ธนากิจอำนวย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus)

2. แต่งตั้ง นายธงชัย บุศราพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

โนเบิลประกาศแต่งตั้งประธานกิตติคุณและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มุ่งมั่นขยายตลาดต่างประเทศ พัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่อยู่อาศัยระดับพรีเมี่ยมครบวงจร

สำหรับนายกิตติ ธนากิจอำนวย ผู้ก่อตั้งบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำความรู้ความสามารถ นำพาบริษัทฯและพัฒนาธุรกิจของโนเบิลฯ จนประสบความสำเร็จอย่างดีต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 28 ปี ด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถืออย่างกว้างขวางจากทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้น ทำให้โนเบิลฯ เป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นายกิตติยังเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารธุรกิจโรงแรมระดับพรีเมี่ยมของประเทศ รวมถึงสนับสนุนโครงการส่งเสริมสังคมของโนเบิลฯ อีกด้วย

ด้านนายธงชัย บุศราพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ของโนเบิลฯ ในระหว่างปี 2535 ถึง ตุลาคม 2555 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างสูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ครอบคลุมโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ นายธงชัย จะเข้ามานำทีมบริหารร่วมกับนายแฟรงค์ เหลียง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้ จะมีผลทำให้โนเบิลฯ ขยายโอกาสทางธุรกิจพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติตามที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงเสริมความเป็นผู้นำของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของโนเบิลฯ ในด้านการพัฒนาโครงการระดับพรีเมี่ยมให้ได้รับความเชื่อถือยิ่งขึ้น

โดยก้าวต่อไปโนเบิลฯ จะมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งแนวราบและตึกสูง โดยมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีในการอยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสรรสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด ปัจจุบันโนเบิลฯ ได้สร้างสรรค์โครงการมาแล้วกว่า 47 โครงการ โดยมีโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 8 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะผลักดันธุรกิจและดำเนินการขยายตลาดไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ในปี 2561 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในทำเลคุณภาพใจกลางเมือง จำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการ นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ โครงการโนเบิล อราวน์ อารีย์ และโครงการโนเบิล สเตท 39 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 11,000 ล้านบาท

เกี่ยวกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปีพ.ศ.2534 และได้ดำเนินการด้วยความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มาเกือบ 3 ทศวรรษ โนเบิลฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยในปีพ.ศ.2540 ภายใต้ชื่อ Stock Quote ว่า NOBLE โดยดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย ทั้งแนวราบและตึกสูง โดย มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกทางใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ทุกโครงการของโนเบิลฯ คือ ภาพสะท้อนแนวคิดและปฏิญญาที่บุคลากรทุกคนยึดถือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่อยู่อาศัยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ