มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา กศ.บป. 500 คน

ข่าวทั่วไป 26 เมษายน พ.ศ. 2562 06:59 น. —ThaiPR.net

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา กศ.บป. 500 คน

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทย์ มนุษยศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 500 คน ระหว่างวันที่ 13-26 พ.ค.นี้

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-26 พฤษภาคมนี้ ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา regis.skru.ac.th โดยเปิดรับนักศึกษาใน 3 คณะ รวมทั้งสิ้น 500 คน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับนักศึกษาจำนวน 250 คน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 150 คน และ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 150 คน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา กศ.บป. 500 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 80 คน ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 40 คน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (เทียบโอน) 40 คน สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 170 คน ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน) 40 คน สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต (เทียบโอน) 40 คน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสหกรรม ทุกสาขา หรืออนุปริญญาสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 30 คน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) 60 คน สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ