มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูลนิธิผู้มีเมตตาเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 10:40:33 น.
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (ซ้ายสุด) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา นำคณะผู้บริจาคจากมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) เยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และในกรุงเทพฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน แนวทางการดำเนินชีวิต และการวางแผนอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษามาเป็นเวลากว่า 30 ปี

หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษามาเป็นเวลากว่า 30 ปี ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org

สำหรับเงินที่ร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง