ภาพข่าวNER ผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายปันผล 0.13 บาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 26 เมษายน พ.ศ. 2562 14:30 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: NER ผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายปันผล 0.13 บาท

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 200.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.33 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ที่บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 10,084.01 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 486.46 ล้านบาท โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ