กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานครบรอบ 47 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็งยกระดับรายได้ภาคการเกษตร