เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 14:47:12 น.
กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้าหมายการประกวด
1. กลุ่มสถาบันการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)
- อาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา
2. กลุ่มครอบครัวหรือชุมชน
3. กลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
การรับสมัครผลงาน

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3 – 5 นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"

รอบที่ 1 (รอบคัดเลือกผลงาน)

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3 – 5 นาที ในการนำเสนอผลงาน ภาพถ่าย และรูปเล่มรายละเอียดแนวคิดผลงานและขั้นตอนการจัดทำ จำนวน 45 ผลงาน กลุ่มเป้าหมายละ 9 ผลงาน ทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับรางวัลสนันสนุน ผลงานละ 10,000 บาท

รอบที่ 2 (รองชิงชนะเลิศ)

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 45 ผลงาน ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำผลงานจริงมาจัดแสดงโชว์ พร้อมสาธิตนำเสนอขั้นตอนการจัดทำให้คณะกรรมการ สื่อมวลชน และผู้ที่เข้าร่วมงานร่วมพิจารณาหาผู้ชนะเลิศ มูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 20,000บาท และรางวัลพิเศษผลโหวตยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น 16 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

ช่องทางการรับสมัคร

ทางไปรษณีย์ ระบุจัดส่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) singpraditdeqp@gmail.com
ปิดรับสมัครผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2298 5608
Website : www.deqp.go.th
Facebook : สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง