ครม. ไฟเขียวถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนฯ รองรับประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 17 พ.ค.นี้

ข่าวทั่วไป Tuesday May 14, 2019 15:31 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอ เพื่อให้การดำเนินงานของปีวัฒนธรรมอาเซียนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน" โดยจะส่งเสริมความชื่นชมในวัฒนธรรมอาเซียน เคารพในความหลากหลายและเพิ่มพูนความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนในระดับนานาชาติ ในฐานะแรงผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศคู่เจรจา (dialogue partners) และภาคีภายนอก (external parties) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับศูนย์อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมในประเทศคู่เจรจา
อย่างไรก็ตาม การประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน เป็นไปตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งได้เห็นชอบข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยในการประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) และได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการดำเนินการขับเคลื่อนปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ด้วย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ