สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จับมือ ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจท่องเที่ยวให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น

ข่าวทั่วไป 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:41 น. —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จับมือ ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจท่องเที่ยวให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขา เทคนิคการสอนงาน (30 ชั่วโมง) โดย นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับฝีมือบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเกี่ยวกับการสอนงาน การแนะนำงาน นำไปประยุกต์ในการบริหารงานภายในองค์กรได้ มีสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 38 แห่ง รวมทั้งสิ้น 54 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ