ขอเชิญร่วมงาน “วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา” ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ข่าวทั่วไป 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:56 น. —ThaiPR.net

ขอเชิญร่วมงาน “วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา” ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน เข้าร่วม งาน "วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา" ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ วันที่ 18พฤษภาคม และ 26 พฤษภาคม 2562 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน ดังนี้

วันที่ 18 พ.ค. เปิดเข้าฟรี วันวิสาขบูชา เวลา 16.00 -21.00 น.

เวลา 17.00 - 19.45 น. ณ พระธาตุบังพวน ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์บทอุปปาตะสันติ ฯ ประกอบพิธีเวียนเทียนท่ามกลางหมู่โคมบัวบูชาวิสาขะ

เวลา 20.00 – 21.00 น. เข้าร่วมงานบริเวณฟรีโซน ณ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ชมความงามของพุทธมหาวิหารวชิรธรรม ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เชิญสักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และหลวงพ่อโต(พระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณ) พระพุทธรูปยืนสูง 16 เมตร ศิลปะสมัยอยุธยา ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณ นอกจากนี้ขอเชิญสักการะ พระธาตุประจำปีเกิด ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของทุกท่านและครอบครัว วันที่ 26 พ.ค. เปิดเข้าฟรี วันอัฏฐมีบูชา เวลา 16.00 -20.00 น.

เวลา 08.00 - 10.45 น. ขอเชิญร่วม "พิธีอัฐมีบูชา" ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล อันเป็นพิธีที่ระลึกถึง วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญ 1 ใน 4 วัน ของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์แสดงธรรม เนื่องในวัน "อัฏฐมีบูชา" สวดมาติกาบังสุกุล, ประกอบพิธีถวายพระเพลิง

เวลา 11.00 - 14.00 น. พิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ มหาวิหารวชิรธรรม โดยเดินทางผ่าน พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท, วิหารสุโขทัย เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พระธาตุเชิงชุม

เวลา 15.00 – 16.00 น. พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชมการแสดงฟ้อนสมโภชพระธาตุเชิงชุม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามประเพณีมาแต่ครั้งโบราณ

เวลา 16.00-19.00 น. ชมการแสดงพุทธประวัติ ตอน "แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ และการแสดงชุด "กำเนิดปูชนียธาตุอีสาน" จากตำนานพระอุรังคธาตุ ที่กล่าวถึงตำนานท้องถิ่น ในการสร้างศาสนสถานที่สำคัญของภาคอีสาน เช่น พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นต้น

17.00-19.00 น. - ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ พระธาตุเชิงชุม

19.00-20.00 น. เชิญสักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และหลวงพ่อโต พระธาตุประจำปีเกิด ฯ ณ พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล

เมืองโบราณ สมุทรปราการ จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา เพื่อความยั่งยืนของศาสนาพุทธสืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 3234094 – 9 เฟสบุ๊ก:เมืองโบราณ สมุทรปราการ หรือ www.MuangboranMuseum.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ