วธ.รุกอบรม Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข่าวทั่วไป Thursday May 16, 2019 11:19 —ThaiPR.net

วธ.รุกอบรม Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยมีผู้บริหาร วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วม จำนวนกว่า 100 คน ณ โรงแรม เอสรัชดา ลีเชอร์ กรุงเทพฯ
ปลัด วธ.กล่าวว่า Start up เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่แตกต่าง มุ่งยกระดับให้เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่ของไทย โดยมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือนักธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนสายธุรกิจ มาเป็นธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผสานกับการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง ดังนั้น วธ.ได้นำนโยบาย Start up มาขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม โดยผสานกับการนำทรัพยากรด้านศิลปวัฒนธรรม มาเป็นต้นทุนหลักในการขับเคลื่อน สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ
"ประเทศไทยมีวัฒนธรรมประจำชาติที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและพัฒนาหล่อหลอมขึ้นในสังคมไทย มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา รวมทั้งศิลปกรรมจากสกุลช่างต่างๆ โดยสืบสานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีค่ามหาศาล วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนต้นน้ำของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์โดยเราสามารถนำเรื่องราวของวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น มาสร้างความโดดเด่นหรือจุดขาย สามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ปลัดวธ. กล่าว
ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจ ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชนที่ต้องการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐานและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นลินี ทองแท้และคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มาให้ความรู้แก่ผู้อบรมด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ