ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนคนไทยประกวดคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟิก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 15:52:11 น.
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--ชมฉวีวรรณ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สานต่อโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง โดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม DigiFam Awards พร้อมชวน คนไทยสร้างสรรค์คลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกส่งเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด"เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กิจกรรม DigiFam Awards ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้คนไทยรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกวิธี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับภาพ (เรียงจากซ้าย กวีพร จันทน์ขาว ,กมุท กาญจนาลัย ,ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ,วิทวัส ชัยปาณี ,วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และพีรวัศ กุลนันท์วัฒน์)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง