สสว. จับมือ ม. ศิลปากร ร่วมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์สู่ตลาดโลก

ข่าวทั่วไป 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:19 น. —ThaiPR.net

สสว. จับมือ ม. ศิลปากร ร่วมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์สู่ตลาดโลก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย และทำให้เกิดความเข้มแข็ง จำเป็นจะต้องนำเอาแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือดำเนินการ โดยเน้นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาDigital Content Cluster จะประกอบด้วยเครือข่ายอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ตัวละครการสร้างแอนิเมชั่นและด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์กราฟิก

สสว. จับมือ ม. ศิลปากร ร่วมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์สู่ตลาดโลก

ทั้งนี้จึงได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Character Licensing Workshop โดยมี ผศ. ณัฐพร กาญจนภูมิ เป็นผู้แทนคณะทำงานเพื่อพัฒนา Digital Content Cluster ด้านลิขสิทธิ์ตัวละครโดยได้เรียนเชิญ นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมเป็นเกียรติในงานและมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศเป็นวิทยากร อาทิ นายนพ ธรรมวานิช นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง Ms. Tani Wong Mr. AkinoriOishi ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทย รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ