เกษตรฯ ใช้งานวิจัยเปิดตลาดราชินีผลไม้ดันไปไต้หวันสำเร็จ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 11:01:49 น.
กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--กรมวิชาการเกษตร เพื่อเกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร สลายกฎไต้หวันห้ามนำเข้ามังคุดไทยอ้างมีศัตรูพืชกักกัน สุดท้ายยอมรับงานวิจัยกำจัดแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีอบไอน้ำสยบไข่แมลงวันได้ทั้งหมด ยอมเปิดตลาดให้ราชินีผลไม้ไทย คาดส่งออกล็อตแรกได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้ไม่น้อยกว่า 65 ตัน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 10 ล้านบาท

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า มังคุดเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวัน ซึ่งที่ผ่านมาไต้หวันได้นำเข้ามังคุดจากประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 สำนักงานกักกันและตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ไต้หวันได้ออกประกาศห้ามนำเข้ามังคุดจากประเทศไทยไปจำหน่ายที่ไต้หวัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ด้วยเหตุผลมังคุดเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของไต้หวันจำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ Bactrocera carambolae, B. papayae, B. correcta และ B. zonata

ภายหลังจากไต้หวันยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร ได้เสนอวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ให้ไต้หวันพิจารณาหลายวิธี โดยไต้หวันให้การยอมรับวิธีการอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 58 นาที ก่อนการส่งออก ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นวิธีการเดียวกับที่ดำเนินการส่งออกมังคุดไปประเทศญี่ปุ่น

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2560 เจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวัน ได้เดินทางมาร่วมทำการทดลองวิจัยด้วยวิธีการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย ผลการทดลองพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถกำจัดระยะไข่ของแมลงวันผลไม้ตายได้อย่างหมดสิ้น ไต้หวันจึงได้จัดส่งร่างเงื่อนไขการนำเข้าผลมังคุดสดส่งออกจากไทยไปไต้หวันให้ฝ่ายไทยพิจารณา ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหนังสือตอบรับร่างเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว โดยทุกครั้งที่จะมีการส่งออกไต้หวันจะส่งเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานร่วมตรวจสอบกระบวนการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทยเพื่อควบคุมการส่งออกมังคุดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะเริ่มมีการส่งออกมังคุดสดในล็อตแรกได้ประมาณเดือนกรกฏาคม นี้ คาดว่าในปี 2562 ไต้หวันจะมีการนำเข้ามังคุดจากไทยไม่ต่ำกว่า 65 ตัน คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

"เรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีที่กรมวิชาการเกษตรสามารถเปิดตลาดส่งออกมังคุดไปไต้หวันได้อีกครั้ง หลังจากไต้หวันยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากไทยมานานกว่า 15 ปี จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจะส่งออกมังคุดสดไปไต้หวันส่งข้อมูลโรงงานอบไอน้ำให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการจัดส่งให้ไต้หวันพิจารณาล่วงหน้า รวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกมังคุดไปไต้หวันแต่ไม่มีโรงงานอบไอน้ำ สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร 02 940 6770 ต่อ 141 ,142 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง