ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (หารือ)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 15:45:43 น.
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ส.ป.ก. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ การบังคับใช้กฎหมายการปล่อยมลพิษจากการเกษตร เป็นต้น ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง