ภาพข่าวก.เกษตรฯ (หารือ)

ข่าวทั่วไป 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:45 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (หารือ)

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ส.ป.ก. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ การบังคับใช้กฎหมายการปล่อยมลพิษจากการเกษตร เป็นต้น ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ