ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7

ข่าวทั่วไป Tuesday May 21, 2019 16:08 —ThaiPR.net

ม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7

กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2562) ที่มัสยิดเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรมและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต นายแพทย์ประพนธ์ โชติกมาศ ประธานชมรมศิษย์เก่า ม.อ. จังหวัดตรัง และคณะ ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คุณประชา งามรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตรัง ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบาตูปูเต๊ะตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชาวบ้านตำบลเกาะลิบง ร่วมในพิธีเปิด
โครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2555 และจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะ" เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักบูรณาการ นำความรู้ด้านวิชาการสู่ชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน
โครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งนี้ ได้เลือกลงพื้นที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-27 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียนและโรงครัวที่มัสยิดตำบลเกาะลิบง กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมด้านสัมพันธ์ชุมชนและกีฬาชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนเกาะลิบง.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ