วว.จัดงาน GREEN SERVICE BY TISTR โชว์ความพร้อม ศักยภาพงานบริการอุตสาหกรรม...รองรับกลุ่มธุรกิจสีเขียว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 10:34:58 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน GREEN SERVICE BY TISTR ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย โอกาสนี้ นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ คณะกรรมการ วว. นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. และผู้บริหารจากหน่วยงานเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 1 โซน A

ภายในงานมีการเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศด้านธุรกิจสีเขียว และนิทรรศการโชว์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ การผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานบริการที่เกี่ยวข้องธุรกิจสีเขียว ของ วว. ที่พร้อมให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมด้านธุรกิจสีเขียวอย่างครบวงจร และกิจกรรม Workshop ปลูกต้นไม้โดยใช้ปุ๋ยที่ทำจากพลาสติกย่อยสลายแล้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง