วสท. เชิญอบรม “ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น(Inspector)”จ.สุราษฎร์ธานี และ เชียงใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 11:05:00 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ยกระดับวิศวกรรมงานทางประเทศไทยและมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วไทย กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญร่วม "โครงการฝึกอบรมอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector)" หลักสูตร 3 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่บุคลลากร สู่การเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานกรมทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยปลอดภัยด้วยอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Thailand Towards Zero)

กำหนดการและสถานที่
19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
03 – 05 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบริค โฮเทล จ.เชียงใหม่
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทางของกรมทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจและออกแบบ งานซ่อมบำรุง งานอำนวยความปลอดภัยของถนนในหน่วยงานและงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

2. ผู้บริหาร, หัวหน้าหน่วยงาน, โครงการศึกษา, ออกแบบ, ก่อสร้าง, ปรับปรุง, บังคับใช้ถนน
3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป

ติดต่อลงทะเบียนและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณชฏาพร วสท. โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524 Email: chadaporn.eit@gmail.com และ คุณปิยาพรรณ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 (จ.เชียงใหม่) โทร.081-716-4404, 082-454-8299

ข่าวที่เกี่ยวข้อง