ภาพข่าว: นักเรียนโรงเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 21 นำคณะนักเรียน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 11:32:54 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--สำนักงาน กปร.

นักเรียนโรงเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 21 นำคณะนักเรียน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พร้อมศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดานเพื่อใช้สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ และการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar)เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินให้เอื้อต่อการเพาะปลูก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง