วารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ จับมือ “ซินดี้ สิรินยา” เปิดเวทีเสวนา “WHY ME?” หรือว่าเราที่ผิด ! จุดประกายคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ

ข่าวทั่วไป 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 11:48 น. —ThaiPR.net

วารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ จับมือ “ซินดี้ สิรินยา” เปิดเวทีเสวนา “WHY ME?” หรือว่าเราที่ผิด ! จุดประกายคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือร่วมกับ "ซินดี้ สิรินยา บิชอพ" เปิดประเด็นสร้างพลังการขับเคลื่อนทางสังคมจัดโครงการ "Don't Tell Me How To Dress × Varasarn" จุดประกายคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ เพื่อเปิดประสบการณ์และสร้างความตระหนักในประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิการแต่งกายของผู้หญิง รวมไปถึงการรับมือคดีล่วงละเมิดทางเพศให้เกิดแก่คนรุ่นใหม่ผ่านกรณีศึกษาการใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่มิดชิด ไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาและลดอัตราความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา และกำลังก้าวเข้าสู่ในโลกการทำงาน นอกจากนี้ ยังร่วมถกประเด็นบทบาทของผู้หญิงทำงานกับปัญหา การคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร และมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะด้านต่างๆ อันพึงประสงค์ให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้และจริยธรรม จึงได้จัดโครงการ Don't Tell Me How to Dress × Varasarn ขึ้นในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์ (JC Cinema) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยร่วมกับ ซินดี้ สิรินยา บิชอพ ผู้ก่อตั้งโครงการ Don't Tell Me How to dress ในประเทศไทย

วารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ จับมือ “ซินดี้ สิรินยา” เปิดเวทีเสวนา “WHY ME?” หรือว่าเราที่ผิด ! จุดประกายคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ

ภายในงานพบกับการเสวนา "WHY ME?" หรือว่าเราที่ผิด ! ร่วมเสวนาโดย ซินดี้ สิรินยา บิชอพ, จะเด็จ เชาว์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, ชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ที่มาร่วมถกเถียงหาต้นตอของปัญหา ที่ทำให้คนในสังคมไทยยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุของ "การถูกล่วงละเมิดทางเพศ" และ "การละเมิดสิทธิของผู้หญิง" ที่มักถูกสังคมตำหนิว่า เป็นเพราะการแต่งกายของเหยื่อ พร้อมร่วมกันหาแนวทางป้องกันสำหรับผู้หญิงในสถานศึกษาและสถานที่ทำงาน ตลอดจนประเด็นบทบาทการทำงานของสื่อมวลชนกับการนำเสนอประเด็น "Sexual harassment" ในสังคม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ