มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 15:54:26 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมประชุมกับผู้บริหารของ University of Technology and Education (UTE) - The University of Danang ประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน โดยโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้ส่งนายธีรพันธุ์ รอดสการ (ซ้ายสุด) และ นางสาวสรวรรณ การะเกษ (ที่ 2 จากซ้าย) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Software Development Centre (SDC)-The University of Danang ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นระยะเวลา 6 เดือน

"มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง