ก.แรงงาน รับมอบอุปกรณ์ฝึก พัฒนาช่างยนต์-ก่อสร้าง

ข่าวทั่วไป 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 10:32 น. —ThaiPR.net

ก.แรงงาน รับมอบอุปกรณ์ฝึก พัฒนาช่างยนต์-ก่อสร้าง

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์สีรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท มุ่งเสริมสร้างทักษะแรงงานคุณภาพ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐสร้างความร่วมมือกับเอกชน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานมาโดยตลอด และสอดคล้องกับนโยบาย 3A ของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งพัฒนาแรงงานคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงเพื่อให้แรงงานมีทักษะสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการรับมอบผลิตภัณฑ์สีรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในครั้งนี้เช่นกัน กพร. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนวัสดุและผลิตภัณฑ์สีรถยนต์ มูลค่า 650,000 บาท บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง จำนวน 3,000 ตารางเมตร มูลค่า 580,577 บาท บริษัท แซง-โกแบ็งเวเบอร์ จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และกาวยาแนว มูลค่า 120,000 บาท และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จำนวน 100 ตัน มูลค่า 200,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,550,577 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการส่งมอบให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมในหลักสูตรสาขาช่างปูกระเบื้อง ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างเทคอนกรีต และช่างสีรถยนต์ และใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 รวมทั้งเก็บตัวฝึกซ้อมคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (World Skills) เมืองคาซาน ประเทศรัสเซียอีกด้วย

"จะเห็นได้ว่าภาคเอกชนมีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อศักยภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กพร.จึงสร้างเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป" อธิบดี กพร. กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ