ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวทั่วไป Thursday May 23, 2019 15:08 —ThaiPR.net

ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่จัดแสดงบูธนำเสนอรูปแบบบรรจุภัณฑ์และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง" หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการบริการวิชาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1
โครงการบริการวิชาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 1 จัดโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีองค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทฤษฎีด้านการออกแบบจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และความรู้ด้านการตลาด จากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่จะให้ข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีองค์ประกอบด้าน 4P's ทฤษฎีองค์ประกอบด้านการบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีการตลาดเชิงสัมพันธภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะสามารถสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการยังได้รู้จักการนำทฤษฎีที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการคิดเชิงบูรณาการและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ