ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 15:35:01 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการนี้ ได้ร่วมหารือข้อราชการกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง