เกษตรเขาย้อย ประชุมวางแผน ศพก.และนาแปลงใหญ่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 15:47:27 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผลการประชุม สรุปได้ดังนี้ 1) คณะกรรมการฯร่วมกันวางแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) 2. วางแผนการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3) เสนอแนวทางการพัฒนานาแปลงใหญ่ของอำเภอเขาย้อย