ภาพข่าวพีบีไอซี มธ. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษา ครั้งแรก

ข่าวทั่วไป 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 11:09 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: พีบีไอซี มธ. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษา ครั้งแรก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 7 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอินเดียศึกษา เป็นครั้งแรกในประเทศไทย แด่ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ. ลำพูน เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานวันมาฆบูชาโลก และการฟื้นฟูเวฬุวันมหาวิหาร ศาสนสถานสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก ณ ราชกีร์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย อีกทั้งมีบทบาทในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อินเดีย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา โดยพิธีดังกล่าวถูกจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pbic.tu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TU

คำอธิบายภาพจากซ้าย

รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นางสาว)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นางสาว)

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส)

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นาง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ