สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมการตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์

ข่าวทั่วไป 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:31 น. —ThaiPR.net

"การค้ามนุษย์" หมาย ถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจ ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้ แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมการตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์เข้าร่วมกับศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัด เข้าตรวจสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำคณะการตรวจเข้าตรวจเยี่ยม อิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท และ บลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ