นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ให้เกียรติเป็นประธา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 17:13:24 น.
กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ให้เกียรติเป็นประธาน ปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตร หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ในสาขา" หลักการเป็นหัวหน้างาน" ซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง กับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ให้กับพนักงานในสถานประกอบการ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรมจำนวน ๓๐ คน

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง