ม.อ. ปิดโครงการค่ายอาสาฯ ส่งมอบ “อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะลิบง”

ข่าวทั่วไป Monday May 27, 2019 17:18 —ThaiPR.net

ม.อ. ปิดโครงการค่ายอาสาฯ ส่งมอบ “อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะลิบง”

กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ที่มัสยิดเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นประธานปิดโครงการและรับมอบอาคารจากการดำเนินการในโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7" จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักบูรณาการ นำความรู้ด้านวิชาการสู่ชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน โดยมี ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาตจังหวัดตรัง ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา ชาวบ้านตำบลเกาะลิบง นักเรียนจากโรงเรียนบาตูปูเต๊ะ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ โดยร่วมกับอีก 4 วิทยาเขต ลงพื้นที่ทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2562 โดยมีการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ซ่อมแซมโรงครัวและก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะลิบง ณ มัสยิดตำบลเกาะลิบง กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น การบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ออกหน่วยแพทย์แผนไทย ทันตกรรมเคลื่อนที่ จากการสนับสนุนโดยโรงพยาบาลกันตัง การขยายพันธุ์ไม้ผล การทำปุ๋ยคอก โดยวิทยาลัยเกษตรตรัง การให้ความรู้ด้านธุรกิจโฮมสเตย์ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง การตรวจวัดสายตาและแจกแว่นให้แก่ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปฟรี โดยการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจาก สิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การก่อสร้างและของอุปโภคบริโภค ตลอดการทำโครงการ
ส่วนการดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8 ในปีต่อไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ส่งต่อภารกิจให้กับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ