มกอช. ปรับปรุงระบบ ISO/IEC 17011:2017 และ IAF/MD 20

ข่าวทั่วไป 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 10:48 น. —ThaiPR.net

มกอช. ปรับปรุงระบบ ISO/IEC 17011:2017 และ IAF/MD 20

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับปรุงระบบการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011:2017 และข้อกำหนดภาคบังคับ IAF/MD 20 ครั้งที่ ๒" โดยมี นางวรนุช กิจสุขจิต ที่ปรึกษา มกอช. นางสาวศุทธินี อินทรกำแหง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานรับรองมาตรฐาน และนายประยูร ลีลางามวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบงานรับรองมาตรฐาน ร่วมสัมมนา และนางสาววิบูลวรรณ วรรณโมลี ผู้อำนวยการกองรับรองมาตรฐาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีชัง 1 โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มกอช. ปรับปรุงระบบ ISO/IEC 17011:2017 และ IAF/MD 20

การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยบุคลากรของกองรับรองมาตรฐาน เพื่อนำเสนอผลการปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานของหน่วยรับรองระบบงานสากลคือ มาตรฐาน ISO/IEC 17011:2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ และข้อกำหนดภาคบังคับของ IAF ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการประกาศใช้ ทั้งนี้ภายหลังจากการประกาศใช้เอกสารระบบคุณภาพ กองรับรองมาตรฐานจะทำการทบทวนเอกสาร (Document Review) ระบบคุณภาพของ กองรับรองมาตรฐานและจัดส่งผลการทบทวนเอกสารให้ APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลที่ให้การยอมรับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในฐานะหน่วยรับรองระบบงานว่ามีระบบคุณภาพที่ใช้สำหรับการรับรองระบบงานเท่าเทียมกับหน่วยรับรองระบบงานอื่นในระดับสากล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ