จัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 16:40:51 น.
กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง " ความรู้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การปฏิบัติตามของเจ้าหน้าที่รัฐและสิทธิของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร แก่บุคลากรองค์การสวนพฤษศาสตร์ โดยมี นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง