สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญชวนร่วมส่งภาพถ่ายประทับใจ ประกวดชิงเงินรางวัลจาก ผบ.ตร.

ข่าวทั่วไป 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:37 น. —ThaiPR.net

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการประกวดภาพถ่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีอันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย โดยมีโอกาสในการถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งการได้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพระราชพิธีครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานภาพถ่าย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญชวนร่วมส่งภาพถ่ายประทับใจ ประกวดชิงเงินรางวัลจาก ผบ.ตร.

ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท
จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอันสำคัญ

ประทับใจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายใต้หัวข้อ "ตำรวจไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ชิงเงินรางวัลจาก พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มูลค่ารวมกว่า ๑00,000 บาท โดยมีรายละเอียดเงินรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัลละ 50,000 บาท)
2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (เงินรางวัลละ 30,000 บาท)
3. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล (เงินรางวัลละ 10,000 บาท)
ผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ไม่เกินคนละ 4 ภาพ
ซึ่งขนาดไฟล์ภาพแต่ละภาพต้องไม่เกิน 3 เมกะไบต์ (Mb) โดยห้ามตัดต่อ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพที่ไม่เกินกว่าความเป็นจริง เริ่มส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ได้ที่ E-mail : saranitetpicture@gmail.com ซึ่งจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจตำรวจแห่งชาติ https://saranitet.police.go.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองสารนิเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2252 9887 (เฉพาะในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็น
ที่สิ้นสุด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับหลายรางวัล มีสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ