ภาพข่าวร่วมงานสัมมนา...

ข่าวทั่วไป 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:27 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ร่วมงานสัมมนา...

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นตัวแทนกรมประมงเข้าร่วมงานสัมมนา"GLP for Seafood Industry and Sustainable Fishing in Thailand" การใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย และได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ"Sustainable Fishing in Thailand" การทำประมงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การปฏิรูปการทำประมงของประเทศไทยที่ผ่านมา ถือเป็นการปฏิรูปทั้งระบบ เพื่อเป็นการปรับปรุงทั้งระบบตลอดห่วงโซ่การทำประมงให้เกิดการทำประมงอย่างรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องนั้นเกิดความยั่งยืน ซึ่งงานครั้งนี้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย จัดขึ้นภายในงาน Thaifex-World of Food Asia 2019 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ผู้แทนจากสหภาพยุโรป, ผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และภาคเอกชนเข้าร่วมเสวนา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ