กระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยมอบรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2561” ให้แก่องค์กร Practical Action จากประเทศบังกลาเทศ

ข่าวทั่วไป 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 09:47 น. —ThaiPR.net

กระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยมอบรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2561” ให้แก่องค์กร Practical Action จากประเทศบังกลาเทศ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาความร่วมมือดินโลก (Global Soil Partnership หรือ GSP) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานใหญ่ FAO สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีนายแดเนียล กุสตาฟสัน รองผู้อำนวยการใหญ่ FAO เป็นประธานการประชุม ว่า รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ ให้ประเทศไทย และ FAO จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่บุคคล สถาบัน หรือประเทศที่มีผลงานสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก โดยจะมีการมอบรางวัลดังกล่าว ในวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี ณ ประเทศไทย และในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานสมัชชาความร่วมมือดินโลกคนแรก และประธานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกแห่งภูมิภาคเอเชีย ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2561 ให้แก่องค์กร Practical Action จากประเทศบังกลาเทศ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินเค็มในพื้นที่สูงและพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาดินเค็มและการกัดเซาะชายฝั่ง ณ สำนักงานใหญ่ FAO/United Nations กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ประจำกรุงโรม H.E. Mr. Abdus Sobhan Sikder เป็นผู้แทนรับมอบเหรียญรางวัลดังกล่าว

กระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวแทนประเทศไทยมอบรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2561” ให้แก่องค์กร Practical Action จากประเทศบังกลาเทศ
"การมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการเทิดพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชนกนาถ ในงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงอาหารโลก" นายระพีภัทร์ กล่าว.

นอกจากนี้ ในการประชุม ผู้แทนไทยได้เสนอประเด็นต่อที่ประชุมเพื่อผลักดันให้สมัชชาความร่วมมือดินโลก (GSP) ได้รับยกระดับจากหน่วยงานชั่วคราว (Voluntary Body) เป็นหน่วยงานถาวรภายใต้ตามธรรมนูญองค์กร ซึ่งจะทำให้ GSP ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานเพื่อการจัดการทรัพยากรดินได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืนอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ