ภาพข่าวงานสวนป่าแม่สุก ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ข่าวทั่วไป 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14:27 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: งานสวนป่าแม่สุก ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายพลฤทธิ์ เตชะพี หัวหน้างาน งานสวนป่าแม่สุก ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม (อ.อ.ป.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า" ภายใต้โครงการ "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" และโครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา" ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ - เอกชน และประชาชนจิตอาสากว่า 500 คน ปลูกต้นไม้ 20 ชนิด อาทิ สัก, มะค่าโมง, แดง และไม้หอม จำนวน 1,000 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว และสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวลำห้วยกว่า 100 ฝาย โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หน่วยที่2 (กิ่วลม) ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

การจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด "ปลูกป่าในใจคน" อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันอย่างยั่งยืน เพิ่มความร่มรื่น เขียวขจี ลดสภาวะอากาศร้อน ภัยแล้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ