ภาพข่าวพฤกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก จัดกิจกรรม “DIY เปลี่ยนขยะเป็นออกซิเจน”

ข่าวทั่วไป 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:41 น. —ThaiPR.net

พฤกษา ใส่ใจลดโลกร้อน ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม จัดกิจกรรม "DIY เปลี่ยนขยะเป็นออกซิเจน" เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก พร้อมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุด ณ Pruksa Living Tech Space อาคาร Pearl Bangkok โดยมี นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกับ นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development ของพฤกษาในด้าน HEART to EARTH ที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนรุ่นหลังมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

ภาพข่าว: พฤกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก จัดกิจกรรม “DIY เปลี่ยนขยะเป็นออกซิเจน”

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแก้วหรือขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วมารับต้นไม้ที่งาน เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกกลับไปเป็นออกซิเจนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.pruksa.com/livingtech


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ