กรม สบส.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ การประพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ

ข่าวทั่วไป Monday June 10, 2019 16:37 —ThaiPR.net

กรม สบส.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ การประพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ

กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงาน (Retreat) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560 – 2569) และอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านวิชาการและงานวิจัย และด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการบริการแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ