ภาพข่าว: รับน้องใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 13:22:14 น.
กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบรางวัลไอแพดให้กับ นางสาว ธนวรรณ จิวเหยียน นักศึกษาน้องใหม่สาขาบัญชี (เทียบโอนภาคพิเศษ) ซึ่งเพื่อนร่วมรุ่นต่างเทคะแนนให้สูงสุด "ป๊อบปูล่าโหวต" ในงานปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของ CIBA ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง