แควนตัสให้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ข่าวท่องเที่ยว 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:28 น. —ThaiPR.net

แควนตัสให้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

แควนตัสให้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

สายการบินแควนตัสร่วมกับเอสทีเอ แทรเวิล ให้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม 10 กิโลกรัม แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีวีซ่านักเรียนและเดินทางในชั้นประหยัดจากกรุงเทพฯ ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากน้ำหนักกระเป๋าเดินทางปรกติที่อนุญาตให้ 30 กิโลกรัม และสามารถเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทางได้อีก 1 ครั้ง ถึง 31 ธันวาคม 2562 นี้

น้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตรวมทั้งหมด 40 กิโลกรัม ไม่จำกัดว่ากระเป๋ามีจำนวนกี่ใบ โดยในระหว่างเที่ยวบินผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดสามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิงภายในห้องโดยสารที่มีคอนเท้นท์รวมยาวกว่า 1,000 ชั่วโมง ทั้งรายการโทรทัศน์ เพลงง วิทยุ ภาพยนตร์ และเกมให้เลือกมากมายตั้งแต่เครื่องออกเดินทางจนถึงเครื่องจอด

แควนตัสให้น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ในเที่ยวบินขากลับมากรุงเทพฯ ผู้โดยสารสามารถเลือกและเปลี่ยนรายการอาหารล่วงหน้าภายใน 7 วัน หรือก่อนเครื่องออก 12 ชั่วโมง โดยคลิกเว็บไซต์ qantas.com แล้วเลือกไปที่เมนู 'Manage Your Booking' หรือใช้แควนตัส แอพ (Qantas app)

ปัจจุบันสายการบินแควนตัสให้บริการเที่ยวบินทุกวันด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330 ระหว่างกรุงเทพฯ และซิดนีย์ หลังจากนั้นผู้โดยสารสามารถต่อเที่ยวบินภายในประเทศหรือต่างประเทศไปยังประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ ได้

นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลน์ด้วยสายการบินแควนตัสสามารถจองตั๋วโดยสารได้ทาง qantas.com หรือที่ เอสทีเอ แทรเวิล โทรศัพท์ 02 160 5200 หรือ email bangkok@statravel.com หรือสำนักงานสายการบินแควนตัส โทรศัพท์ 02 632 6611


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ